Kalendarz

Nadchodzące rezerwacje

Sala kanapowa
09/12/2019 12 Pro Futuro
Sala warsztatowa
Sala skrzynkowa
Sala warsztatowa
Sala skrzynkowa
Sala kanapowa
10/12/2019 03 GI
Sala kanapowa
11/12/2019 09 Fundacja Prodeste
Sala warsztatowa
12/12/2019 11 Spotkanie opłatkowe NGO
Sala kanapowa
12/12/2019 11 Spotkanie opłatkowe NGO
Sala skrzynkowa
12/12/2019 11 Spotkanie opłatkowe NGO
Sala warsztatowa
Sala warsztatowa
13/12/2019 09 Archipelag Inicjatyw
Sala warsztatowa
16/12/2019 08 Wizyta studyjna WSKSiM
Sala warsztatowa
18/12/2019 09 Archipelag Inicjatyw
Sala skrzynkowa
18/12/2019 09 Archipelag Inicjatyw
Sala warsztatowa
20/12/2019 04 EMIC
Sala kanapowa
20/12/2019 04 EMIC
Sala skrzynkowa
20/12/2019 04 EMIC
Sala warsztatowa
Sala warsztatowa
Sala skrzynkowa
Sala warsztatowa
Sala skrzynkowa
Sala warsztatowa
10/01/2020 04 Fundacja Prodeste
Sala warsztatowa
11/01/2020 09 Fundacja Prodeste
Sala warsztatowa
Sala skrzynkowa
Sala warsztatowa
Sala warsztatowa
Sala warsztatowa
06/03/2020 04 Fundacja Prodeste
Sala warsztatowa
07/03/2020 09 Fundacja Prodeste
Sala warsztatowa
Sala warsztatowa
24/04/2020 08 Fundacja Prodeste
Sala warsztatowa
25/04/2020 08 Fundacja Prodeste
Sala warsztatowa
22/05/2020 03 Fundacja Prodeste
Sala warsztatowa
23/05/2020 08 Fundacja Prodeste
Sala warsztatowa
Sala warsztatowa
Dzisiejszy dzień
Zarezerwowany termin
Pokój
Wybierz pokój
Data

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich